نقش کلر در کشاورزی

مشخصات پروژه

  • نام پروژه نقش کلر در کشاورزی
  • تاریخ شروع 1401/2/11
  • تعداد نظرات 0
  • تعداد نمایش 9

نقش کلر در کشاورزی

نقش کلر (Cl)  در گیاهان:

کلر در فتوسیستم ll در آزاد شدن اکسیژن نقش دارد. همچنین کلر در افزایش پتانسیل اسمزی نقش داشته بدین ترتیب باز و بسته شدن روزنه­ها و آبگیری سلول­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. کلر در کاهش بیماری لکه برگی گندم و پوسیدگی قارچی و در جو دو سر نقش دارد.

فرم قابل جذب کلر:  کلر بصورت آنیون (Cl-) در محلول خاک است که به روش توده ای حرکت می­کند. کلر با بار منفی با آنیون های دیگر مثل نیترات و سولفات برای جذب رقابت می­کند.

علائم کمبود: علائم کمبود کلر به صورت پژمردگی و کلروز ظاهر می­شود. کمبود کلر در گیاهان بطور عمومی شایع نیست. اما در گندم و جو در بعضی از خاکها مربوط به آلودگی گیاه با بیماری هاست.

علائم سمیت: کلر زیاد سبب زردی، زودرسی، سوختگی حاشیه و نوک برگها، برنزه شدن و ریزش برگها می­شود. غلظت زیاد در اثر وجود نمک (NaCl) می­باشد که در این شرایط پتانسیل اسمزی اطراف ریشه تغییر کرده و محدودیت جذب آب و یونها بوجود می آید. کلر با نیترات اثر آنتاگونیستی داشته و می­تواند غلظت نیتروژن را در گیاه کاهش دهد.

منابع کودی: مصرف کودهایی مثل کلرید پتاسیم و یا کلری که در سایر کودها یافت می­شود برای برطرف کردن نیاز کافی است. مصرف کلر بعنوان کود برای گیاه لازم نیست.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر