نقش مس در کشاورزی

مشخصات پروژه

  • نام پروژه نقش مس در کشاورزی
  • تاریخ شروع 1401/2/11
  • تعداد نظرات 0
  • تعداد نمایش 17

نقش مس در کشاورزی

نقش مس (Cu) در گیاه:

مس یک جزء تشکیل دهنده پروتئین های کلروپلاست (پلاستوسیانین)و همچنین قسمتی از سیستم انتقال الکترون در فتوسیستم یک و دو در فتوسنتز است. مس در متابولیسم پروتئین و کربوهیدراتها و همچنین در تثبیت ازت نقش دارد. یکی دیگر از وظایف مس این است که بعنوان قسمتی از آنزیمهای احیا کنده مولکول اکسیژن مثل سیتوکروم اکسیداز، آسکوربیک اسید اکسیداز و پلی فنل اکسیداز عمل می­کند. همچنین مس در غیر اشباع شدن و هیدرواکسیداسیون اسیدهای چرب نقش دارد.

بطور کلی کمبود مس به ندرت پیش می­آید چون نیاز مس در گیاهان خیلی پایین است ولی در شرایط خاک­های آلی و خاکهایی با پی اچ و مواد آلی زیاد کمبود آن ممکن است دیده شود.. افزایش مس در گیاه در متابولیسم آهن اختلال ایجاد می­کند و ممکن است سبب ظهور کمبود آهن شود. مس همچنین با مولیبدن رقابت کرده و دراحیای نیترات اختلال ایجاد می­کندو

شکل قابل جذب مس: مس در خاک با ترکیبات آلی مثل اسیدهای فلاویک و هیومیک وجود دارد. یون مس (Cu2+) در محلول خاک به مقدار کم وجود دارد که کمبود آن در خاکهای آلی و شنی دیده می­شود. مقدار جذب مس کمتر از سایر عناصر ریزمغذی است.

حرکت مس در خاک و جذب آن: اگر چه مقدار Cu در محلول خاک کمتر است (2 میلی گرم بر کیلوگرم)، اما اکثر خاکها به اندازه کافی مس دارند که نیاز گیاه را برآورده کنند. اکثر خاکها قادرند که مس را در محلول خاک به حد کافی نگه دارند تا حتی افزایش pH خاک تاثیر بر جذب آن نداشته باشد. در خاک مقدار Cu کمتر از سایر عناصر ریزمغذی است و با افزایش مقدار مواد آلی در خاک قابلیت جذب مس بشدت کاهش می­یابد.

علائم کمبود: علائم کمبود مس کاهش و یا توقف رشد و یا از بین رفتن برگهای جوان و نکروز مریستم انتهایی است. در درختان، کمبود مس ممکن است سبب سفید شدن و یا بی رنگ شدن برگهای جوان و یا افزایش خشک شدن جوانه های انتهایی در تابستان شود. در گندم خوشه های انتهایی خشک می­شود و علائم شبیه تنش آبی می­باشد.

علائم سمیت: غلظت زیاد مس سب کمبود آهن و کلروزه می­شود. ممکن است رشد ریشه کاسته شده و تشکیل ریشه­های جانبی نیز متوقف شود. زیادی مس 5 تا 10 مرتبه بیشتر از آلومینیوم به ریشه سمیت دارد و در pH اسیدی کمتر از 5/5 صدمه زیادی به رشد ریشه می­زند.

منابع کودی: مس بصورت محلول­پاشی یا خاکی مصرف می­شود که منابع در زیر آورده شده است. در مصرف کودهای مسی بایستی دقت شود زیرا زیادی آن باعث خشک شدن گیاه می­شود.

سولفات مس (مونوهیدرات) با 35 درصد مس، سولفات مس (پنتاهیدرات) با 25 درصد مس، اکسید مس با 75 درصد مس، اکسید مس ll با 89 درصد مس، فسفات آمونیوم مس 32 درصد مس، سولفات مس معمولی 13-53 درصد مس، کلرید مس با 17 درصد مس، کلات مس با 13 درصد مس، پلی فلاونوئید مس با 9 درصد مس.

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر