شرکت دانش بنیان جوانه زرين سارينا|شهرکرد

شرکت دانش بنیان جوانه زرين سارينا|شهرکرد
شرکت دانش بنیان جوانه زرین سارینا با اخذ رتبه و پروانه کشاورزی ومنایع طبیعی در زمینه اجرای پروژه های گلخانه ای مدرن بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس و شهرک های گلخانه ای با اهداف تجاری ، ترویج و آموزشی ، پژوهشی و تفریحی در انواع تیپ های سازه ای شامل سیرکولار ، کاتیک ، کروی ، طرح اسپانیایی یا سایر طرح های مدرن قابل طراحی و بارگزاری با انواع پوشش های مناسب شامل پلی اتیلن ، پلی کربنات و غیره فعالیت دارد.
این شرکت دارای دانش فن تولید تجازی انواع پودر ، قرص و ژل محرک ریشه زایی برای انواع گیاهان می باشد گه میتواند سبب بهبود درصد و سرعت ریشه زایی در انواع گیاهان شود.

- دارای رتبه امور باغبانی ( گلخانه ) از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
- طراحی اجرا و مدیریت پروژه های گلخانه ای و سالن قارچ
- امور بهره برداری و نگهداری گلخانه ، باغ ، سالن پرورش قارچ خوراکی
- مشاوره تولید محصولات گلخانه ای
- مشاوره و بازاریابی محصولات گلخانه ای

شرکت دانش بنیان جوانه زرين سارينا|شهرکرد شرکت دانش بنیان جوانه زرين سارينا|شهرکرد شرکت دانش بنیان جوانه زرين سارينا|شهرکرد شرکت دانش بنیان جوانه زرين سارينا|شهرکرد